DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

Lưu ý: Các phần quà đặc biệt chỉ có thể nhận được khi quay trên app meTrip

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Vui lòng nhập Họ & Tên đầy đủ

Vui lòng nhập số điện thoại từ 10 đến 15 số

Lỗi! Vui lòng thử lại.

Thông tin tài khoản đăng nhập
hoặc số điện thoại đã có trong hệ thống!

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng
Tên
Lượt giới thiệu

THỂ LỆ

Bước 1: Đăng nhập tài khoản.
Bước 2: Nhập thông tin đăng ký để bắt đầu quay
Bước 3: Bấm nút [Bắt đầu quay] để nhận được các phần quà giá trị.
- Mỗi user sẽ có 01 lượt trên website và 03 lượt trên apps, sẽ được cộng thêm lượt quay khi chia sẻ lên facebook (+1) hoặc mời bạn bè chơi cùng (+2).
- Các phần quà đặc biệt sẽ trúng khi quay trên apps.
- Điểm số trúng trong vòng quay sẽ đổi được những phần quà giá trị trong khu quà tặng được mở cửa sau sự kiện.

QUÀ ĐẠT ĐƯỢC

Thấy điểm đừng nản chí! Chỉ cần 3,000 điểm là mình bắt đầu đổi được quà hiện vật rồi đó.
Thông tin quà nè
Mã voucher:
Hạn sử dụng:
Xem thêm

THÔNG TIN QUÀ

Số điểm
Quà sẽ được đổi
1000
Voucher trị giá 100k từ Weefee hay Klook
2000
Voucher trị giá 200k từ Weefee hay Klook
7000
Bitis Hunter Street Vietmax FdF Orange
15000
Tour Bình Hưng


                
Mã voucher
Quay lại

Vui lòng đăng ký tham gia để có thể thêm lượt quay!

Bạn đã hết lượt quay!

Vui lòng đăng nhập và đăng ký tham gia (nếu chưa) để quay!

Vui lòng đăng ký tham gia để quay!

Hãy chia sẻ hoặc mời bạn bè để có thêm lượt quay!

Bạn chưa nhận được quà!

Vui lòng đăng ký tham gia và quay vòng quay để nhận quà!

Vui lòng đăng nhập và đăng ký tham gia (nếu chưa)
để xem quà!

Vui lòng đăng nhập và đăng ký tham gia (nếu chưa)
để xem bảng xếp hạng!

Vui lòng đăng ký tham gia xem bảng xếp hạng!

CHÚC MỪNG!
BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC

Mã voucher:
Hạn sử dụng:
+
Thông tin quà nè
Quay tiếp ()
Thêm lượt quay
Bạn còn lượt quay trên app!

MỜI BẠN BÈ