Contact

 

     

     Opening Hours
     09:00 - 18:00

     

     Mail
     info@metrip.vn

     

     Phone
     028 73002192

Address
Lầu 2, Twins Tower 11 Building, 85 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam